Domaintermine

Dezember 2017:

Event: Domainstammtisch HH
Wann: Donnerstag, den 07.12.2017 um 19:00 Uhr
Wo: Hamburg / Deutschland
Infos: http://www.domainstammtisch.de

Januar 2018:

Event: NamesCon - The Domain Name Industry Event
Wann: 28. - 31. Januar 2018
Wo: Las Vegas / USA
Infos: http://namescon.com

Februar 2018:

Event: Domainpulse D/A/CH
Wann: 22. - 23. Februar 2018
Wo: München BMW Welt / Deutschland
Infos: http://www.domainpulse.de

März 2018 :

Event: ICANN 61
Wann: 10. - 15. März 2018
Wo: San Juan, Puerto Rico
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

Mai 2018:

Event: Domain-Stammtisch München
Wann: 5. Mai 2018 um 11 Uhr
Wo: München / Deutschland
Infos: https://stammtisch.domains

Juni 2018:

Event: Domaining Europe
Wann: 7. - 9. Juni 2018
Wo: Valencia / Spanien
Infos: http://www.domainingeurope.com

Juni 2018:

Event: ICANN 62
Wann: 25. Jun. - 28. Jun. 2018
Wo: Panama City / Panama
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

Oktober 2018:

Event: ICANN 63
Wann: 20 - 26 Oct 2018
Wo: Barcelona / Spanien
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

Weitere internationale Domain-Events:

http://www.domainnews.com/domain-events