Domaintermine

Februar 2018:

Event: Domainpulse D/A/CH
Wann: 22. - 23. Februar 2018
Wo: München BMW Welt / Deutschland
Infos: http://www.domainpulse.de

März 2018 :

Event: ICANN 61
Wann: 10. - 15. März 2018
Wo: San Juan, Puerto Rico
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

Mai 2018:

Event: Domain-Stammtisch München
Wann: 5. Mai 2018 um 11 Uhr
Wo: München / Deutschland
Infos: https://stammtisch.domains

Juni 2018:

Event: Domaining Europe
Wann: 7. - 9. Juni 2018
Wo: Valencia / Spanien
Infos: http://www.domainingeurope.com

Juni 2018:

Event: Domainstammtisch HH
Wann: Freitag den 22.06.2018 um 19:00 Uhr
Wo: Hamburg / Deutschland
Infos: http://www.domainstammtisch.de

Juni 2018:

Event: ICANN 62
Wann: 25. Jun. - 28. Jun. 2018
Wo: Panama City / Panama
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

September 2018:

Event: dmexco
Wann: 12. - 13. September 2018
Wo: Köln / Deutschland
Infos: http://dmexco.de

September 2018:

Event: Bits & Pretzels
Wann: 30.09. - 02.10.2018
Wo: München / Deutschland
Infos: https://www.bitsandpretzels.com

Oktober 2018:

Event: ICANN 63
Wann: 20 - 26 Oct 2018
Wo: Barcelona / Spanien
Infos: https://meetings.icann.org/en/calendar

November 2018:

Event: Brandsand.Domains
Wann: 26. Nov. - 27. Nov. 2018
Wo: Den Hague / Niederlande
Infos: https://www.brandsand.domains