Domaintermine

September 2020:

Event: Bits & Pretzels
Wann: 27.09. - 02.10.2020
Wo: München / Deutschland
Infos: bitsandpretzels.com

November 2020:

Event: ICANN 69 (22nd AGM)
Wann: 17-22 Oct 2020
Wo: Online Only
Infos: icann.org

Dezember 2020:

Event: Domainstammtisch HH
Wann: Freitag, 11.12.2020 um 19:00 Uhr
Wo: Hamburg / Deutschland
Infos: domainstammtisch.de

Februar 2021:

Event: Domainpulse D/A/CH
Wann: 25. - 26. Februar 2021
Wo: Bonn / Deutschland
Infos: domainpulse.de

März 2021:

Event: ICANN 70 / Community Forum
Wann: 20-25 Mar 2021
Wo: Cancún, Mexiko
Infos: icann.org

Juni 2021:

Event: ICANN 71 / Policy Forum
Wann: 14. - 17.. Juni 2021
Wo: The Hague, EUR
Infos: icann.org

Juli 2021:

Event: NamesCon Europe
Wann: 15. - 17. Juli 2021
Wo: Budapest / Hungary
Infos: namescon.com/europe/